Huisregels

Reception_klp_pictos_arche_proximity_1920x580px_BLUE4

Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, vragen wij jou om je te houden aan de volgende regels:

Het is niet toegestaan om:

  • Geluidsoverlast of –hinder te veroorzaken, samen te scholen of te bedelen.
  • Te roken in het winkelcentrum.
  • Alcoholische dranken of drugs te gebruiken en/of te verhandelen.
  • Rond te hangen, of te zitten in liften, trappenhuizen, roltrappen op balustrades of tegen winkelpuien.
  • Te brom/fietsen of een brom/fiets mee te nemen.
  • Te rolschaatsen, skaten, skeeleren of gebruik te maken van segways, hooverboards e.d.
  • Zonder vergunning of toestemming van het management te:

o   enquêteren,
o   collecteren en/of straatverkopen,
o   drukwerk te plakken of uit te delen,
o   muziek ten gehore te brengen,
o   beeldopnamen voor commerciële doeleinden te maken

 

Tevens is het volgende verboden:

  • De aanwezigheid van honden, m.u.v. hulp- en blindengeleidehonden.
  • Elke activiteit die kan leiden tot schade en/of gevaar voor personen of goederen.
  • Geprepareerde tassen en/of tassen bedoeld om diefstal mee te plegen bij u te hebben. 

 

Camera’s zijn voor uw en onze veiligheid aanwezig.

In dit winkelcentrum geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV ) en het Burgerlijk Wetboek (BW). Handhaving volgens deze APV en BW is van toepassing. Indien de verblijfsregels worden overtreden zal door de politie, toezichthouders of beveiligingsdienst worden opgetreden. Een proces verbaal behoort dan tot de mogelijkheden.

Aanwijzingen van management en/of beveiliging dienen te allen tijde worden opgevolgd.

De beveiliging van dit centrum kunt u bereik en via het telefoonnummer: 030 243 71 28.

Het management van dit centrum kun t u bereik en via het telefoonnummer: 030 234 6113.