Huisregels

INFORMATION_CENTER_LARGE_DESKTOP_1920x580

Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij een aantal regels. Het is niet toegestaan om:

 • (Geluids)overlast of –hinder te veroorzaken, samen te scholen of te bedelen.
 • Te roken en/of gebruik te maken van elektrische sigaretten.
 • Alcoholische dranken of drugs te gebruiken en/of te verhandelen.
 • Rond te hangen, of te zitten in liften, trappenhuizen, roltrappen op balustrades of tegen winkelpuien, of te zitten naast de daarvoor bedoelde zitgelegenheid.
 • Te brom/fietsen of brom/fiets(en) mee te nemen.
 • Te rolschaatsen, skaten, skeeleren of gebruik te maken van segways, hooverboards e.d.
 • Honden mee te nemen m.u.v. hulp- en blindengeleidehonden.
 • Gedrag te vertonen dat kan leiden tot schade en/of gevaar voor personen of goederen.
 • Zonder vergunning of toestemming van het management te:

o   enquêteren,
o   collecteren en/of straatverkopen,
o   drukwerk te plakken of uit te delen,
o   muziek ten gehore te brengen,
o   beeldopnamen voor commerciële doeleinden te maken

 • Geprepareerde voorwerpen en/of hulpmiddelen waarmee diefstal kan worden gepleegd bij u te hebben.
 • Te slapen in het winkelcentrum.

 

Camera’s zijn voor uw en onze veiligheid aanwezig.

De beelden worden bewaard gedurende een bepaalde periode en kunnen uitsluitend worden opgevraagd door het bevoegd gezag. Hierbij geldt de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

In dit winkelcentrum geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV ) en het Burgerlijk Wetboek (BW). Handhaving volgens deze APV en BW is van toepassing. Indien de verblijfsregels worden overtreden zal door de politie, toezichthouders of beveiligingsdienst worden opgetreden. Een proces verbaal behoort dan tot de mogelijkheden.

Aanwijzingen van management en/of beveiliging dienen te allen tijde worden opgevolgd.

De beveiliging van dit centrum kunt u bereik en via het telefoonnummer: 030 243 71 28.
Het management van dit centrum kun t u bereik en via het telefoonnummer: 030 234 6113.