Handvest bescherming persoonsgegegevens

mobile image

De KLÉPIERRE Groep, met inbegrip van elke vennootschap die daar deel van uitmaakt (hierna: de “KLÉPIERRE Groep” of “KLÉPIERRE”), hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy en gegevens van gebruikers van haar websites en mobiele applicaties. Deze bestaan uit de websites en mobiele applicaties die verbonden zijn aan winkelcentra die door KLÉPIERRE worden geëxploiteerd. KLÉPIERRE streeft naar het aannemen en naleven van een strikt vertrouwelijkheidsbeleid in overeenstemming met de geldende regelgeving.

 

Voor KLÉPIERRE gelden de toepasselijke regels inzake de bescherming van Persoonsgegevens en met name de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”), alsmede de voor de uitvoering daarvan aangenomen regels van nationaal recht, op subsidiaire basis.

 

Het doel van dit Handvest Bescherming Persoonsgegevens (het “Handvest”) is het bieden van duidelijke, eenvoudige en volledige informatie aan alle betrokkenen (“u” of “uw”) over de manier waarop KLÉPIERRE, in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens betreffende u (“Persoonsgegevens”) verzamelt en gebruikt en over de middelen die u ter beschikking staan om zeggenschap over dit gebruik en uw rechten in dat verband uit te oefenen.

 

 

Inhoudsopgave

1.      Wanneer worden uw Persoonsgegevens verzameld?. 2

2.      Op welke grondslag worden uw Gegevens verwerkt?. 5

3.      Voor welke doeleinden worden uw Persoonsgegevens verzameld?. 6

4.      Wie zijn de ontvangers van uw Persoonsgegevens?. 7

5.      Hoe wordt de veiligheid van uw Persoonsgegevens gegarandeerd?. 11

6.      Hoe lang worden uw Persoonsgegevens opgeslagen?. 12

7.      Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?. 12

8.      Authorisatie

9.      Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid. 14

 

 

 1. Wanneer worden uw Persoonsgegevens verzameld?

   

  (i) KLÉPIERRE kan uw Persoonsgegevens verzamelen als onderdeel van uw bezoek en uw gebruik van haar onlinediensten of die van haar partners, uw klanttraject voor deze diensten (bijv. cookies voor het meten van bezoekersaantallen), of uw contacten met de KLÉPIERRE-teams, in het bijzonder wanneer u:

  • - een gebruikersaccount of sollicitantruimte aanmaakt;
  • - zich abonneert op een nieuwsbrief of een ander meldingssysteem;
  • - meedoet aan een prijsvraag of klantenbindingsprogramma;
  • - deelneemt aan tevredenheidsonderzoeken; of
  • - verzoekt om contact met een contactpersoon van KLÉPIERRE.

   

  Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld in verband met uw gebruik van andere producten en diensten die door KLÉPIERRE worden aangeboden, in het bijzonder in haar winkelcentra.

   

  Die Persoonsgegevens zijn de gegevens die u verstrekt door middel van een (elektronisch of papieren) formulier, op de websites of mobiele applicaties die door KLÉPIERRE ter beschikking worden gesteld of in de terminals die in haar winkelcentra zijn geïnstalleerd, of in antwoord op vragen die door werknemers van KLÉPIERRE aan u worden gesteld of door serviceproviders die door laatstgenoemde zijn aangesteld. Mogelijk moet u ook informatie over uw aankopen versturen, zoals een kassabon met alle informatie die het bevat, om deel te nemen aan sommige acties.

  Daarbij houdt KLÉPIERRE rekening met de beginselen van minimale gegevensverwerking en ‑bescherming, zowel vanaf de ontwerpfase van projecten als standaard (“privacy by design” en “privacy by default”). Zodoende wordt uitsluitend relevante passende en beperkte informatie verzameld voor het doel waarvoor deze wordt verwerkt.

   

  De Persoonsgegevens die nodig zijn voor verwerking worden in de invoervelden op het verzamelmedium aangeduid als “verplicht”. Afgezien daarvan staat het u vrij om (een deel van) uw Persoonsgegevens te verstrekken of niet, waarbij u er rekening mee moet houden dat zo'n beslissing tot gevolg kan hebben dat uw toegang tot bepaalde diensten of producten die KLÉPIERRE aanbiedt of andere functionaliteit die wordt aangeboden op de websites en mobiele applicaties van KLÉPIERRE (zoals het verzamelen van uw geboortedatum om u te kunnen feliciteren met uw verjaardag) wordt beperkt.

   

  (ii) Sociale plug-ins

  Onze websites kunnen gebruikmaken van plug-ins ("Plug-ins") die door sociale netwerken worden verstrekt (Facebook.com, Instagram, etc.). De Plug-ins zijn herkenbaar aan het logo van het sociale netwerk waartoe ze behoren. Met de Plug-ins kunt u de pagina's van deze netwerken bij uw Favorieten zetten en uw Favorieten delen met andere gebruikers.

   

  Wanneer u een pagina bezoekt die Plug-ins bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de bijbehorende servers van de sociale media. De Geïntegreerde Plug-ins geven aan het sociale netwerk waartoe u toegang hebt verkregen de bijbehorende pagina op onze sites door. Indien u verbonden bent met het sociale netwerk kan uw bezoek worden gekoppeld aan uw sociale-netwerkaccount. Indien u interactie hebt met de Plug-ins, bijvoorbeeld door op de “delen”-button op Facebook te klikken, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw browser naar het sociale netwerk van Facebook gestuurd en door Facebook bewaard. Ook als u niet verbonden bent met het sociale netwerk bestaat de mogelijkheid dat de Plug-ins uw IP-adres naar het sociale netwerk sturen.

   

  Het bovenstaande is ook van toepassing op het gebruik van de “JustAsk”-functionaliteit waarmee u via Facebook Messenger met KLÉPIERRE kunt communiceren.

   

  Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door sociale media en uw rechten in dat opzicht, en om opties in te stellen ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacy beleid van de websites van de respectieve netwerken, met inbegrip van:

   

  Gegevensbeleid Facebook: klik hier

  Gegevensbeleid Instagram: klik hier

   

  (iii) Registratie, verbinding via Facebook

  Wij bieden u ook de mogelijkheid om zich te registreren bij onze websites door middel van de registratiebutton op Facebook of via de "Inloggen"-button. Indien u ervoor kiest een account aan te maken via uw sociale-netwerkaccount bij Facebook zal het desbetreffende sociale netwerk, mits met uw voorafgaande toestemming, de Persoonsgegevens die u aan hen hebt verstrekt (waaronder uw voor- en achternaam, geslacht en e-mailadres) aan ons doorsturen.

   

  (iv) Cookies

  Bij het browsen op onze sites kunnen cookies op uw apparaat (computer, telefoon of tablet) worden geplaatst, afhankelijk van de voorkeuren die hebt ingesteld en die u te allen tijde kunt wijzigen.

   

  Een cookie is een klein tekstbestandje dat informatie bevat over navigatie op deze websites, met als belangrijkste doel het verbeteren van de manier waarop die websites worden bekeken en het verlenen van gepersonaliseerde diensten.

   

  Op computers worden cookies beheerd door de internetbrowser.

   

  Deze cookies kunnen sessioncookies zijn (in dat geval wordt de cookie automatisch verwijderd zodra de browser wordt afgesloten) of permanente cookies (in dat geval blijft de cookie opgeslagen op het apparaat tot de vervaldatum ervan).

   

  De cookies die door onze websites worden gebruikt vindt u hier.

   

  Hoe kunt u cookies accepteren of weigeren?

   

  Wanneer u de website voor de eerste keer bezoekt, worden in een speciaal venster de verschillende soorten cookies getoond en hebt u de mogelijkheid om deze categorie voor categorie te accepteren of te weigeren, behalve in het geval van sessioncookies (zie hierboven) die essentieel maar niet traceerbaar zijn.

   

  Vervolgens is het altijd mogelijk om uw browser zo te configureren dat cookies systematisch of afhankelijk van de afzender op het apparaat worden opgeslagen dan wel worden geweigerd, of dat u wordt geïnformeerd wanneer een cookie wordt opgeslagen in de terminal, zodat deze kan worden geaccepteerd of geweigerd.

   

  Wij maken u er echter op attent dat het verwijderen van alle cookies die door de browser worden gebruikt, met inbegrip van cookies die door andere websites worden gebruikt, kan leiden tot wijziging of verlies van bepaalde instellingen of informatie.

   

  De configuratie verschilt per browser. u dient de instructies van uw browsereditor op te volgen als volgt (links zijn beschikbaar op de datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt):

  – Indien u gebruik maakt van Internet Firefox: hier

  – Indien u gebruik maakt van Edge: hier

  – Indien u gebruik maakt van Safari: hier

  – Indien u gebruik maakt van Chrome: hier

   

  Om meer te weten te komen over cookies en de gevolgen ervan, raadpleeg het onderdeel “Uw sporen” van de CNIL-website 'Franse gegevensbeschermingsautoriteit' waartoe u hier toegang kunt verkrijgen.

   

  COOKIES DIE OP DE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT

  ASP.NET_SessionId

  ASP.Net_SessionId is een cookie die wordt gebruikt om de status van de sessie van de bezoeker vast te stellen via paginaverzoeken op de server. Deze cookie is slechts geldig voor de duur van uw browsersessie.

  .Net

  Overig

  sxa_site

  CMS session wordt gebruikt om de status van de sessie van de bezoeker vast te stellen via paginaverzoeken op de server. Deze cookie is slechts geldig voor de duur van uw browsersessie.

  Sitecore

  Overig

  ARRAffinity

  Affinity-cookies worden gebruikt om mensen te helpen die op een bepaald gedeelte van een webapplicatie of website in Azure moeten blijven. De reden hiervoor is dat we trachten "staatloos” te zijn; wij slagen daar echter niet altijd in. Dit betekent dat de gebruiker op het bepaalde gedeelte moet blijven totdat hij de status afbreekt, waarna dingen op dat moment worden opgeslagen.

  Azure

  Noodzakelijk

  SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

  Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. Cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, met inbegrip van het aantal bezoekers van de site, de site van waaraf bezoekers naar onze site kwamen en de pagina's die ze hebben bezocht.

  Sitecore

  Overig

  utag_main

  De cookie wordt geplaatst door Tealium. De cookie wordt gebruikt om informatie over het bezoek van een gebruiker te volgen. De cookie wordt gebruikt om een unieke identificator op te slaan, de tijdstempel bij aanvang van het bezoek van een gebruiker, de bezochte pagina's en het aantal bezoeken aan de website. De gegevens dragen bij aan verbetering van de website en het bieden van een betere gebruikerservaring.

  Tealium

  Analytisch

  _ga
  _gid

  Google Analytics-cookie die wordt gebruikt om de gebruiker tijdens zijn navigatie te volgen.

  Google Analytics

  Analytisch

  AMNET

  Meten van reclameresultaten.
  Meer informatie:
  https://info.evidon.com/pub_info/1454?v=1&nt=1&nw=true

  Evidon

  Publicitair

  Facebook

  Meten van reclameresultaten.
  Meer informatie
  https://www.facebook.com/help/1075880512458213/?helpref=hc_fnav

  Facebook

  Publicitair

  uuid2,
  Anj
  usersync

  Meten van reclameresultaten.
  Meer informatie:

  https://www.appnexus.com/cookie-policy

  AppNexus

  Publicitair

   

   

  (v) Verzamelen van externe partners

   

  Uw Persoonsgegevens kunnen ook aan ons zijn gestuurd door externe partners zodat u kunt profiteren van onze nieuwsbrieven, aanbiedingen, kortingen en andere promotieacties. Externe partners zijn met name ondernemingen die klantenbindingsprogramma's en winkels in de winkelcentra van KLÉPIERRE beheren. Net als bij al onze verwerkingsactiviteiten van Persoonsgegevens houden wij, ongeacht de bron van die gegevens, rekening met de vereisten van toepasselijke regelgeving, in het bijzonder de beginselen van minimale gegevensverwerking en -bescherming zowel vanaf de ontwerpfase en als standaard. Derhalve wordt uitsluitend relevante, passende en beperkte informatie verzameld voor het doel waarvoor die informatie wordt verwerkt.

   

  Wij maken u erop attent dat het vertrouwelijkheidsbeleid van de desbetreffende partners, waarmee zij uw Persoonsgegevens aan KLÉPIERRE kunnen doorgeven, op u van toepassing kan zijn.

   

 2. Op welke grondslag worden uw Gegevens verwerkt?

   

  Uw Persoonsgegevens worden door KLÉPIERRE uitsluitend verwerkt wanneer dat is toegestaan op grond van toepasselijke regelgeving, en met name onder de volgende voorwaarden:

   

  In elk van die situaties wordt duidelijke informatie verstrekt in overeenstemming met toepasselijk recht.

   

 3. Voor welke doeleinden worden uw Persoonsgegevens verzameld? 

  Uw Persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke, expliciete en rechtmatige doeleinden.

   

  Afhankelijk van de situatie kunnen uw Persoonsgegevens worden gebruikt om:

   

  Op dit moment verwerken wij geen Persoonsgegevens van u voor geautomatiseerde besluitvorming over u (waaronder profilering). KLÉPIERRE kan u echter gepersonaliseerde reclames en andere specifieke aanbiedingen toesturen op basis van uw eigen persoonsgegevens en de analyse van uw gebruikersgedrag en, in het bijzonder, de consumptievoorkeuren die u aan ons hebt doorgegeven. u kunt te allen tijde bezwaar tegen deze profilering maken onder de hierna in Artikel 7 beschreven voorwaarden.

   

  KLÉPIERRE kan uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor administratieve doeleinden of voor enig ander wettelijk verplicht doel (bijvoorbeeld om u in kennis te stellen van een belangrijke wijziging in dit Handvest).

   

 4. Wie zijn de ontvangers van uw Persoonsgegevens?

   

  Aangezien uw Persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, kunnen uitsluitend personen die daartoe rechtsgeldig in verband met hun functie door KLÉPIERRE zijn gemachtigd toegang verkrijgen tot uw Persoonsgegevens, met dien verstande dat ze wel kunnen worden doorgegeven om te voldoen aan toepasselijke regelgeving.

   

  Alle personen voor wie KLÉPIERRE verantwoordelijk is en die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst en kunnen het voorwerp worden van disciplinaire maatregelen en/of andere sancties indien zij deze verplichting niet nakomen.

   

  Deze personen omvatten bevoegde medewerkers binnen de KLÉPIERRE Groep, en meer specifiek, afhankelijk van de situatie, de inkoop-, marketing-, commerciële, administratieve en boekhoudkundige, logistieke en IT-afdelingen, alsmede de afdelingen Human Resources, relatiebeheer en de lijnmanagers van die afdelingen.

   

  Onze erkende dienstverleners kunnen ook verplicht om zijn uw Persoonsgegevens te verwerken wanneer dat strikt noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten die zij in onze opdracht verlenen. Die erkende dienstverleners bestaan met name uit dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het houden van tevredenheidsonderzoeken, het bijhouden van meningen van klanten, het organiseren van prijsvragen, het beheren van klantrelaties, het beheren van klantenbindingsprogramma's, het verzenden van e-mails voor marketinggegevens, en het analyseren van klantengedrag. Op dit moment is het beheer van onze websites en mobiele applicaties in handen van PROXIMITY, een dienstverlener die (als onderaannemer) uw Persoonsgegevens namens ons verwerkt. PROXIMITY is een vereenvoudigde naamloze vennootschap ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 382 163 087 en statutair gevestigd te 52 Avenue Emile Zola, 92 100 Boulogne Billancourt, Frankrijk.

   

  Uw Persoonsgegevens kunnen, mits met uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming, ook worden doorgegeven aan onze Partners voor marketingdoeleinden en om te profiteren van hun eigen nieuwsbrieven, kortingen, aanbiedingen en andere promotieacties. Deze "Partners" bestaan uit permanente of tijdelijke merken in winkelcentra die door KLÉPIERRE worden geëxploiteerd.

   

  Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan onderaannemers van PROXIMITY voor de hierna beschreven doeleinden:

   

  TEALIUM:

   

  1. Naam, inschrijvingsnummer vennootschapsregister, aandelenkapitaal en vestigingsadres: Tealium Inc., een vennootschap naar het recht van Delaware gevestigd te 11095 Torreyana Road, CA 92121, VS.

    

  2. Uitbestede diensten/onderwerp van de overeenkomst: IQ Implementation, Audience Stream Implementation, Event Stream Implementation.

   

  1. Aard en doel van de Verwerkingsactiviteiten die met betrekking tot de Persoonsgegevens worden uitgevoerd in het kader van de uitbesteding
   1. Verzamelen van browsegegevens van bekende of anonieme bezoekers: Een bekende bezoeker is iemand die is ingelogd of een account heeft aangemaakt op KM-sites door zich in te schrijven voor het CRM-programma van KLÉPIERRE, of die afkomstig is van een e-mail die door KM is gestuurd waarin een versleutelde CRM-identificator is verankerd in uitgaande links.  
   2. Uniformeren van profielen van bekende kijkers en anonieme bezoekers: Met deze functie is het mogelijk om deze twee profielen aan elkaar te koppelen door middel van een "reconciliation key" (de cookie of CRM-ID). 
   3. Profileren: op basis van het browsegedrag op de site/app wordt berekend in welke mate een bezoeker geïnteresseerd is in de diverse content die op de site/app wordt aangeboden. Elke bezoeker die grote belangstelling toont voor een aanbieding wordt opgenomen in een publiek dat gepersonaliseerde mededelingen kan ontvangen of dat kan profiteren van op u afgestemde aanbiedingen op de website/app wanneer zijn leden de site/app opnieuw bezoeken.
   4. Automatiseren van de trigger door middel van connectoren met diverse andere tools: CMS, Marketing Automation, en DSP met gepersonaliseerde berichten of om gepersonaliseerde aanbiedingen en content op de site of app te doen. 
  2. EinddoelHet aanbieden van gepersonaliseerde diensten, voordelen en content ter vergroting van de klanttevredenheid bij winkelcentra van KLÉPIERRE, met als doel de loyaliteit van klanten aan de winkelcentra van KLÉPIERRE te vergroten.

    

  3. Type betrokkenen:
   1. de (potentiële) klanten en zakenpartners van de Verwerkingsverantwoordelijke;
   2. werknemers en collega’s van de Verwerkingsverantwoordelijke en gebruikers van de Abonnementsdienst;
  4. Soorten beoogde Persoonsgegevens
   1. de identificatoren (cookie, CRM) van een contactpersoon of (potentiële) klant;
   2. overige informatie met betrekking tot aan klanten voorgestelde enquêtes en/of aanbiedingen;
   3. de gegevens betreffende (browse)gedrag die van de websites van de Verwerkingsverantwoordelijke of de bekeken e-mails of de aangeklikte content zijn verzameld, ongeacht in welke volgorde en op welk moment;
   4. analyse- en profileringsgegevens.

   

   

  1. Duur van Verwerking/bewaartermijn Persoonsgegevens: 13 maanden na de datum van de laatste interactie 

   

  SELLIGENT France SA:

   

  1. Naam, inschrijvingsnummer Vennootschapsregister, aandelenkapitaal, vestigingsadres: en Selligent France SA, een Franse vennootschap, statutair gevestigd te 20, Place des Vins de France, 75012 Parijs, Frankrijk, met een kapitaal van € 650.000, en ingeschreven in het Vennootschapsregister van Parijs onder nummer B 391 206 554.

    

  2. Uitbestede diensten/onderwerp van de overeenkomst: Abonnementsdiensten voor het gebruik van een automatiseringsmarketingplatform op basis van SaaS, met inbegrip van het hosten van klantgegevens, updates, routering van e-mails via gedeelde IP-adressen, toegang tot een ondersteuningsdienst op afstand en Professionele Diensten (functionele, technische, en levercapaciteitsexpertise).

   

  1. Aard en doel van de Verwerkingsactiviteiten die met betrekking tot de Persoonsgegevens worden uitgevoerd in het kader van de uitbestedingDe verwerking bestaat uit het downloaden, aanmaken en actualiseren van persoonsgegevens, de implementatie van omnichannel-campagnes gericht op de contactpersonen of (potentiële) klanten van de Verwerkingsverantwoordelijke, de optimalisatie van campagnes (optimalisatie van de verzendtijd, A/B-tests) en analyses.

   

  1. EinddoelenHet aanbieden van gepersonaliseerde diensten, voordelen en content ter vergroting van de klanttevredenheid bij winkelcentra van KLÉPIERRE, met als doel de loyaliteit van klanten aan de winkelcentra van KLÉPIERRE te vergroten.

   

  1. Type betrokkenen:
   1. de (potentiële) klanten en zakenpartners van de Verwerkingsverantwoordelijke;
   2. werknemers en collega’s van de Verwerkingsverantwoordelijke en gebruikers van de Abonnementsdienst;

   

  1. Soorten beoogde PersoonsgegevensDe soorten Persoonsgegevens zijn:
   1. gegevens van contactpersonen, waaronder voor- en achternaam, postadres, vast en mobiel telefoonnummer en e-mailadres;
   2. de informatie die een contactpersoon of (potentiële) klant van de Verwerkingsverantwoordelijke heeft ingevuld op een formulier;
   3. overige informatie met betrekking tot aan klanten voorgestelde enquêtes en/of aanbiedingen;
   4. de gegevens betreffende (browse)gedrag die van de websites van de Verwerkingsverantwoordelijke of de bekeken e-mails of de aangeklikte content zijn verzameld, ongeacht in welke volgorde en op welk moment;
   5. analyse- en profileringsgegevens.

  vii. Duur van Verwerking/bewaartermijnen PersoonsgegevensDe Klant, evenals de Verwerkingsverantwoordelijke, stelt de termijn vast gedurende welke Persoonsgegevens op het Selligent-platform worden gehost. De Persoonsgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke worden in geen geval na beëindiging van de overeenkomst tussen Selligent en haar Klant opgeslagen op het Selligent-platform.  

  Microsoft:

   

  1. Naam, inschrijvingsnummer Vennootschapsregister, aandelenkapitaal en vestigingsadres: Microsoft France, statutair gevestigd te 37 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy les Moulineaux, Frankrijk, en een aandelenkapitaal van € 4.240.000.

    

  2. Uitbestede diensten/onderwerp van de overeenkomst: Online Services, Microsoft Azure Active Directory B2C.

   

  1. Aard en doel van de Verwerkingsactiviteiten die met betrekking tot de Persoonsgegevens worden uitgevoerd in het kader van de uitbesteding: Opslag van gebruikersregistratiegegevens. Overdracht van registratiegegevens aan applicaties van derden Tealium IQ, Tealium AudienceStream, Tealium EventStream en Selligent. Tonen van Persoonsgegevens op websites. Exporteren van gebruikersgegevens op verzoek van de gebruiker. Verwijdering van gebruikersgegevens op verzoek van gebruiker. Verzoeken om verwijdering van gebruikersgegevens die aan Tealium en Selligent zijn verzonden.

   

  1. EinddoelHet centraliseren van processen voor het achterhalen van Persoonsgegevens in alle systemen.

   

  1. Type betrokkenen: Individuele klanten van winkelcentra van KLÉPIERRE of bezoekers van de websites en applicaties van KLÉPIERRE.

   Soorten beoogde PersoonsgegevensGegevens van contactpersonen, waaronder voor- en achternaam, postadres, vast en mobiel telefoonnummer en e-mailadres; Informatie die een contactpersoon of (potentiële) klant van de Verwerkingsverantwoordelijke heeft ingevuld op een formulier.

  2. Duur van Verwerking/bewaartermijnen PersoonsgegevensDe klant, evenals de Verwerkingsverantwoordelijke, stelt de termijn vast gedurende welke Persoonsgegevens worden gehost.

   

   

  Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt om te voldoen aan verzoeken van wet- of regelgevers, rechterlijke beslissingen, dagvaardingen of gerechtelijke procedures, indien dat is vereist op grond van geldend recht.

   

  Ten slotte kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een verkrijger in het geval dat de activa van KLÉPIERRE worden verkocht of overgedragen aan een derde vennootschap.

   

  In het geval dat gebruik wordt gemaakt van serviceproviders die zich buiten de Europese Unie bevinden, verklaart KLÉPIERRE te zullen controleren of er passende maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau genieten (met name dankzij standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, interne bedrijfsvoorschriften of het Data Protection Shield tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten).

   

 5. Hoe wordt de veiligheid van uw Persoonsgegevens gegarandeerd?

   

  KLÉPIERRE streeft ernaar uw Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen teneinde de vertrouwelijkheid ervan te garanderen en te voorkomen dat ze worden verminkt, beschadigd, vernietigd of bekendgemaakt aan onbevoegde derden.

   

  Wanneer het noodzakelijk en toegestaan is om gegevens aan derden bekend te maken, zorgt KLÉPIERRE ervoor dat die derden hetzelfde beschermingsniveau garanderen als het niveau dat door KLÉPIERRE wordt aangeboden, en verlangt KLÉPIERRE contractuele garanties om er met name voor te zorgen dat de gegevens uitsluitend worden verwerkt voor toegestane doeleinden, met inachtneming van alle nodige vertrouwelijkheid en beveiliging.

   

  KLÉPIERRE neemt technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens gedurende de termijn die nodig is voor het bereiken van de beoogde doeleinden zo veilig mogelijk worden bewaard, in overeenstemming met toepasselijk recht.

   

  Hoewel KLÉPIERRE alle redelijke stappen neemt om uw Persoonsgegevens te beschermen, geldt dat geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar is.

   

  In het geval van een bewezen inbreuk op Persoonsgegevens die een groot risico kan opleveren voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen zegt KLÉPIERRE toe die inbreuk, in overeenstemming met toepasselijke Europese regelgeving, te zullen melden bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit en, als dat verplicht is op grond van genoemde regelgeving, bij de betrokkenen (individueel of in het algemeen, afhankelijk van de situatie).

   

  Onverminderd het vorenstaande dient u behoedzaam te werk te gaan om onbevoegde toegang tot uw Persoonsgegevens en uw apparaten te voorkomen (computer, smartphone, tablet, etc.), in het bijzonder door een sterk wachtwoord te kiezen.

   

  Voorts kunnen de websites en mobiele applicaties van de KLÉPIERRE Groep links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn (bijvoorbeeld sociale netwerken). KLÉPIERRE heeft geen zeggenschap over de content van die websites of de praktijken van die derden voor wat betreft de bescherming van de eventueel door hen verzamelde Persoonsgegevens. Bijgevolg wijst KLÉPIERRE alle aansprakelijkheid van de hand voor de verwerking door die derden van uw Persoonsgegevens, waarop dit Handvest niet van toepassing is. u dient zelf informatie in te winnen over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van die derden.

   

 6. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens opgeslagen?

   

  KLÉPIERRE bewaart uw Persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken, met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden tot archivering, de verplichting om bepaalde gegevens te bewaren en/of anonimisering.

  Wij hanteren met name de volgende bewaartermijnen voor de volgende brede categorieën Persoonsgegevens:

   

 7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?

   

  (i) uw Rechten

  Met inachtneming van de in de geldende regelgeving opgenomen beperkingen hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

   

  Recht om te worden geïnformeerd over de verwerking van uw Persoonsgegevens

   

  KLÉPIERRE streeft ernaar u beknopte, transparante, begrijpelijke en eenvoudig toegankelijke informatie te verstrekken, in heldere en eenvoudige bewoordingen, over de voorwaarden waaronder uw Persoonsgegevens worden verwerkt.

   

  Recht van inzage, rectificatie en gegevenswissing (of "recht op vergetelheid") met betrekking tot uw Persoonsgegevens

   

  Op grond van het recht van inzage kunt u KLÉPIERRE verzoeken te bevestigen of uw Persoonsgegevens door ons worden verwerkt of niet, en de voorwaarden van die verwerking, alsmede een kopie daarvan ontvangen (voor extra kopieën mag KLÉPIERRE om betaling verzoeken voor redelijke onkosten op basis van de gemaakte administratiekosten). Wanneer dit verzoek elektronisch wordt ingediend en u niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

   

  U hebt tevens het recht om KLÉPIERRE onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens onmiddellijk te laten rectificeren.

   

  Ten slotte hebt u, met inachtneming van de uitzonderingen op grond van toepasselijk recht (zoals bewaren van Persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting), het recht KLÉPIERRE te vragen uw Persoonsgegevens onmiddellijk te wissen om een van de volgende redenen:

   

  Recht op beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens

   

  In de toepasselijke regelgeving is bepaald dat dit recht in bepaalde situaties kan worden uitgeoefend, waaronder met name de volgende:

   

  Recht van bezwaar tegen marketing (waaronder profilering)

   

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. u kunt ook alleen bezwaar maken tegen profileren. In dat geval zult u niet langer gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangen.

   

  Recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens

  Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een overeenkomst, biedt het recht op overdraagbaarheid u de mogelijkheid de Persoonsgegevens die u aan KLÉPIERRE hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hebt u het recht om die Persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door KLÉPIERRE.

  Als dat technisch mogelijk is, kunt u KLÉPIERRE verzoeken om deze Persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen.

   

  Recht op intrekking van uw toestemming voor verwerking van Persoonsgegevens

  Wanneer KLÉPIERRE uw Persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kan die toestemming te allen tijde worden ingetrokken via de middelen die daartoe aan u ter beschikking zijn gesteld (hyperlink en/of procedure aangegeven in punt 7.2 van dit Handvest). De intrekking van uw toestemming is echter, en in overeenstemming met toepasselijk recht, slechts geldig voor toekomstige situaties en kan derhalve geen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de verwerking die vóór die intrekking heeft plaatsgevonden.

   

  Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

  Indien u, ondanks de inspanningen van KLÉPIERRE om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te bewaren, toch van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

  Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten vindt u op de website van de Europese Commissie.

   

  Recht om te beslissen over wat er na uw overlijden met uw Persoonsgegevens gebeurt

  Ten slotte hebt u het recht om te bepalen wat er na uw overlijden met uw Persoonsgegevens gebeurt door algemene of specifieke instructies te geven. KLÉPIERRE verklaart zich aan die instructies te zullen houden.

  Bij afwezigheid van instructies erkent KLÉPIERRE de rechten van erfgenamen om bepaalde rechten uit te oefenen, in het bijzonder het recht van inzage, indien dat nodig is voor de afwikkeling van de boedel van de overledene, en het recht om bezwaar te maken tegen het sluiten van de accounts van de overledene en om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens.

   

  (ii) Procedures voor uitoefening van uw rechten

   

  Indien u vragen hebt over dit Handvest en/of indien u uw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, kunt u uw gegevens te allen tijde wijzigen via de pagina "Mijn Account”. In het geval van een specifieke vraag (die niet wordt beantwoord in de opties op de pagina "Mijn account") kunt u contact opnemen met KLÉPIERRE per e-mail of per post, door een brief met daarbij een kopie van een identiteitsdocument te sturen naar:

   

  Naam lokale functionaris voor gegevensbescherming + e-mailadres

   

  + postadres

  KLÉPIERRE verbindt zich u zo snel mogelijk, en in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, te zullen antwoorden.

   

  Indien nodig kan deze termijn worden verlengd met twee maanden, met het oog op het complexe karakter en het aantal verzoeken dat aan KLÉPIERRE is gericht. In dat geval zult u van die verlenging en de redenen voor het uitstel in kennis worden gesteld.

   

  Indien uw aanvraag elektronisch wordt ingediend, zal de informatie waar mogelijk eveneens elektronisch aan u worden verstrekt, behoudens uitdrukkelijk andersluidend verzoek Uwerzijds.

   

  Indien KLÉPIERRE niet reageert op uw verzoek, zal zij u op de hoogte stellen van de redenen voor haar beslissing om geen actie te nemen en kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit en/of een procedure aanspannen.

   

        8. Authorisatie

Met het oog op het promoten van de winkelcentra die het exploiteert, is Klépierre Management Nederland van plan één of meer van je Foto ('s) te gebruiken die op jouw Instagram-pagina staan.

 

Hoog Catharijne heeft contact met je opgenomen door op de Foto ('s) op je Instagram-account te reageren.

 

Het doel van deze toestemming is om de voorwaarden te definiëren waaronder je toestemming geeft aan Klépierre (namens Hoog Catharijne) om de foto ('s) te gebruiken.

 

(i) Distributiemedia

Je geeft toestemming voor elke reproductie en / of weergave en / of distributie, zonder beperking van de hoeveelheid, van de foto ('s) door Klépierre in de volgende media:

 

 • Op elke website die eigendom is van- en beheerd wordt door Klépierre of een bedrijf dat deel uitmaakt van de Klépierre Group,
 • Op de digitale schermen van winkelcentra die worden beheerd door Klépierre of een bedrijf dat tot de Klépierre Group behoort,
 • In nieuwsbrieven die door Klépierre of door een bedrijf dat deel uitmaakt van de Klépierre Group, worden verzonden om reclame te maken voor haar winkelcentra.

   

  Deze machtiging omvat ook elke reproductie en / of weergave en / of verspreiding van jouw afbeelding die op de Foto ('s) kan worden gereproduceerd.

   

  (ii) Gebruiksduur

  Deze autorisatie wordt wereldwijd verleend voor een periode van 18 maanden vanaf het eerste gebruik. Na het verstrijken van deze periode zal Klépierre de Foto ('s) verwijderen, tenzij je jouw toestemming intrekt en / of vraagt om intrekking van je toestemming voor het verstrijken van deze periode, in welk geval Klépierre de Foto (' s) eerder verwijderd.

   

  De Foto ('s) mogen worden gebruikt door elk bedrijf dat deel uitmaakt van de Klépierre Group.

   

  (iii) Rechten van derden

  Je garandeert Klépierre dat de Foto ('s) geen enkel item bevatten dat mogelijk inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, en in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten of beeldrechten, en garandeert Klépierre tegen elk verhaal of elke actie die om welke reden dan ook kan worden ondernomen, door een natuurlijke of rechtspersoon die van mening is dat hij / zij alle rechten op de Foto ('s) moet doen gelden.

   

  Je erkent dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen voordat je Klépierre toestemming geeft om de Foto ('s) te gebruiken.

   

  Deze autorisatie zal worden geformaliseerd door een opmerking van jouw "Ja" gevolgd door de naam van het winkelcentrum", of een andere gelijkwaardige uitdrukking, geplaatst in reactie op Klépierre's opmerking over de Foto ('s).

   

  (iv) Verzoek om verwijdering van een Foto ('s) of intrekking van je toestemming om de foto te gebruiken.

  Naast andere rechten die je mogelijk hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens, kan je op elk moment je toestemming voor het gebruik van je foto ('s) intrekken en / of verzoeken om de geplaatste Foto (' s) te verwijderen door je verzoek aan ks_marketingdigital@klepierre.com te sturen. Dit verzoek moet de volgende informatie bevatten:

 • De Instagram / Facebook-gebruikersnaam
 • De URL of screenshot van de foto die moet worden verwijderd als er meerdere foto's zijn gedeeld.

 

        9. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

 • wanneer u hebt aangegeven vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te verlenen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens (bijvoorbeeld abonnement op een nieuwsbrief, aanbiedingen van partners, etc.);
 • wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bijvoorbeeld een sollicitatie binnen de KLÉPIERRE Groep);
 • -om te voldoen aan een wettelijke verplichting door de KLÉPIERRE Groep (bijvoorbeeld het bestrijden van fraude);
 • wanneer de verwerking door KLÉPIERRE van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KLÉPIERRE of de ontvangers (bijvoorbeeld IT-beveiligingsmaatregelen) en er toereikende beschermingsgaranties worden geboden.
 • de diensten op het Digitale Platform te beheren en aan u te verstrekken;
 • u de mogelijkheid te bieden om informatie op te vragen en te verkrijgen over de KLÉPIERRE Groep of een aan haar gelieerde onderneming, over een winkelcentrum van KLÉPIERRE of over de producten en diensten die door laatstgenoemde of haar partners worden aangeboden;
 • uw abonnement te beheren;
 • u de mogelijkheid te bieden zich te abonneren op een nieuwsbrief en enig ander meldingssysteem, en deze te ontvangen;
 • u de mogelijkheid te bieden een gebruikersaccount aan te maken en te beheren op de website van een winkelcentrum dat door de KLÉPIERRE Groep wordt geëxploiteerd om te kunnen profiteren van informatie, producten en/of diensten of andere voordelen die door KLÉPIERRE, een winkelcentrum of hun partners worden aangeboden;
 • te reageren op uw verzoek om een permanente of tijdelijke ruimte te huren in een winkelcentrum dat aan de KLÉPIERRE Groep toebehoort;
 • deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken, analyses en statistieken ter verbetering van onze producten en diensten alsmede kennis van onze (potentiële) klanten;
 • uw sollicitatie naar een functie binnen de KLÉPIERRE Groep te verwerken;
 • -onze klantenbindingsprogramma's te beheren;
 • uw klantervaring te verbeteren en/of u op u afgestemde en gepersonaliseerde diensten te bieden;
 • uw gebruik van de Diensten te analyseren en, mits met uw voorafgaande toestemming, uw Persoonsgegevens die wij bij uw gebruik van onze verschillende Diensten hebben verzameld, te combineren (zoals klantenkaart, mobiele applicaties, websites, sociale-netwerkaccounts en promotionele activiteiten) teneinde ons inzicht in uw verwachtingen en behoeften te verbeteren en nieuwe functies en diensten te ontwikkelen;
 • de indicatoren en effectiviteit van onze Diensten te meten, te testen en te bewaken;
 • de technische werking van de Diensten te garanderen en uw persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, verlies, schade of onbevoegde toegang.
 • Persoonsgegevens van de abonnees op het Digitale Platform: deze worden bewaard voor zolang als de gebruiker actief blijft tot uiterlijk 3 jaar na het laatste contact met de gebruiker;
 • Persoonlijke verbindingsgegevens: maximaal 1 jaar na de verbinding;
 • Cookies: maximaal 13 maanden na plaatsing ervan op de browser;
 • Persoonsgegevens van sollicitanten (onderdeel werving): de tijd die nodig is om de sollicitatie te verwerken en, in het geval van een negatieve uitkomst, maximaal 2 jaar na het laatste contact (tenzij de sollicitant instemt met een langere termijn).
 • uw Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u wenst uw toestemming op grond waarvan de verwerking van uw Persoonsgegevens plaatsvond in te trekken, waar van toepassing, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u bent van mening en kunt vaststellen dat uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • uw Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • wanneer u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die u in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 • wanneer u van mening bent en kunt vaststellen dat de verwerking van Persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking;
 • wanneer KLÉPIERRE uw Persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar u ze nog wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking op basis van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, gedurende de tijd die nodig is om te controleren of de gerechtvaardigde belangen die de verwerkingsverantwoordelijke nastreeft zwaarder wegen dan die van u.

Op dit Handvest is Frans recht van toepassing. In het geval van een geschil of indien een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt, is de bevoegde rechter die welke is vastgesteld in overeenstemming met de toepasselijke procesregels.