Terug
Herinrichting Catharijne singel 0052 FIT

Catharijnesingel gedeeltelijk afgesloten tussen 20 juni - 17 juli

De Catharijnesingel is van maandag 20 juni t/m zondag 17 juli afgesloten voor alle verkeer op het stuk tussen de Nicolaas Beetsstraat en het Moreelsepark. De Gemeente Utrecht legt dan de nieuwe rijweg aan. Van vrijdagavond 15 t/m zondag 17 juli is ook het kruispunt Bartholomeusbrug-Nicolaas Beetsstraat-Catharijnesingel afgesloten.

De afsluiting is het sluitstuk van de werkzaamheden aan de Catharijnesingel tussen de Bartholomeusbrug en het Moreelsepark. In de zomer loop je boven op het talud langs de singel, fiets je over het nieuwe fietspad en rij je met je auto over gebakken klinkers in plaats van asfalt. En wat je niet ziet: onder de rijweg ligt een nieuw infiltratieriool dat regenwater bij heftige buien opvangt en afvoert naar de singel. De Catharijnesingel wordt een 30 km zone en er komen ook nog nieuwe bomen en singellantaarns bij. Na de zomer start de Gemeente met de herinrichting van het stuk Catharijnesingel tussen de traverse van Hoog Catharijne en het Moreelsepark.

Wat gaan ze doen?
- 20 juni - 15 juli: Verwijdering van het bestaande asfalt op de Catharijnesingel, het maken van de aansluitingen naar het nieuwe riool en aanleggen van de nieuwe rijweg;
- 15 juli - 17 juli: er komt nieuw asfalt op het kruispunt van de Bartholomeusbrug, Catharijnesingel en de Nicolaas Beetsstraat. Ook leggen ze oversteekplaatsen aan. In het najaar komt hier beplanting in;
- 18 juli - 25 juli: Ze ronden de werkzaam-heden af en ruimen de materialen op.

Wat betekent dit?
Van maandag 20 juni tot en met zondag 17 juli is de Catharijnesingel vanaf de Nicolaas Beetsstraat tot de 1e Moreelseparkstraat afgesloten. Van vrijdag 15 juli vanaf 19.00 uur t/m zondag 17 juli is ook het kruispunt Bartholomeusbrug-Catharijnesingel-Nicolaas Beetsstraat dicht.

  • Auto’s en fietsers worden omgeleid tijdens de werkzaamheden.
  • Voetgangers kunnen over het nieuwe voetpad langs het werk lopen; de Bartholomeusbrug blijft open voor voetgangers tussen 15-17 juli.
  • De Nicolaas Beetsstraat is aan de kant van de Catharijnesingel afgesloten van vrijdag 15 juli 19.00 uur tot en met zondagavond 17 juli.
  • De aannemer werkt tussen 07.00 en 16.00 uur op werkdagen. Tijdens de werkzaamheden aan kruispunt Bartholomeusbrug-Catharijnesingel-Nicolaas Beetsstraat werkt de aannemer tussen 06.00 en 01.00 uur. Als het nodig is om het werk af te maken, werkt de aannemer in de nacht door.

Meer informatie vind je hier!