Terug
FAME foto 1920x580

Nieuw ontwerp voor de openbare ruimte rondom Hoog Catharijne! Denk jij mee?

De volgende stappen zijn gezet in het opknappen van de openbare ruimte rondom Hoog Catharijne en TivoliVredenburg. Voor de Hollandse Toren en Vlaamse Toren is er een nieuw ontwerp gemaakt en jij mag daar je mening over geven!

Wat gaat er veranderen?


Er komt meer groen en licht, zitplekken en zelfs een klein terras. Ook wordt fietsparkeren ontmoedigt. Door deze veranderingen worden de straten rond TivoliVredenburg en Hoog Catharijne aantrekkelijker gemaakt. 
 
Uitgangspunten voor het ontwerp


De voetganger staat centraal en parkeren met de fiets wordt ontmoedigd;
Meer groen: bomen, plantvakken en klimgroen tegen gevels en rondom kolommen;
Meer zitplekken en stimuleren van een ontmoetingsplek zoals een klein terras;
Aanvullende sfeerverlichting op de basisverlichting in de Hollandse en Vlaamse Toren;
Kunst in de openbare ruimte: naast de al aangebrachte muurschildering op de gevel van TivoliVredenburg komt er een historisch fragment van kasteel Vredenburg in de Hollandse Toren. 

Klimaatbestendig en duurzaam

Met de aanleg van meer groen wordt er ingespeeld op een betere klimaatbestendigheid. Het groen helpt om wateroverlast bij hevige buien beter op te vangen en het zorgt voor schaduw en verkoeling. Ook is het goed voor de biodiversiteit omdat het vogels en insecten aantrekt. Het straatwerk in de Hollandse en Vlaamse Toren maakt deels plaats voor groenvakken. De weggehaalde stenen worden zoveel mogelijk hergebruikt.

Geef je mening!

Wij zijn benieuwd naar jouw mening! De impressies zijn uitgebreid te bekijken in het nieuwsbericht op de website van CU2030. Tot en met zondag 13 februari kun je een reactie geven door te mailen naar gebiedsaanpaktorens@utrecht.nl. Je krijgt altijd een mailtje terug. Liever bellen? Ook dat kan via 14 030. 

Alle reacties worden na 13 februari verzameld in een reactienota. Deze wordt samen met het ontwerp vastgesteld door het college van B en W. De uitvoering vindt vervolgens plaats in 2023.