Download de gratis app! Hoog Catharijne ? Klik hier

BREEAM

Het goed functionerende, maar gedateerde winkelcentrum Hoog Catharijne wordt vernieuwd. Het wordt lichter en ruimer. De aansluiting op de binnenstand wordt natuurlijker en de verbinding met het station beter.

De stad Utrecht groeit hard, maar de winkelvoorzieningen in het centrum groeien niet mee. Op zaterdag lopen mensen vast op de Oude Gracht en in de Radboudtraverse. In de geplande herontwikkeling is naast de menselijke maat de aansluiting met de binnenstad een belangrijk criterium. Het ontwerp van het nieuwe Hoog Catharijne voorziet in een volledige integratie van het winkelcentrum met de binnenstad. Twee assen verbinden straks de stad vanaf het Vredenburg via het winkelcentrum met het station. Bezoekers kunnen daardoor eenvoudig en comfortabel heen en weer lopen. Het groen en water van de Catharijnesingel spelen in deze integratie tevens een belangrijke rol. Dat is terug te zien in de transparante ontwerpen, waarin glas, hoge plafonds, en zicht naar buiten zorgen voor een ruimtelijk effect. Zo ontstaat ook meer aansluiting met de openbare ruimte rond het winkelcentrum.

Hoog Catharijne krijgt op de plek van het gebouw waar voorheen Peek & Cloppenburg gevestigd was (Vredenburgplein) een nieuw Entreegebouw met twee ruime ingangen en looproutes naar Utrecht Centraal. Boven het winkelgedeelte van het Entreegebouw komen appartementen. Dit gebouw zorgt voor een vloeiende overgang tussen het niveau van de oude stad en dat van Hoog Catharijne.

De huidige Radboudtraverse van Hoog Catharijne over de Catharijnebaan, maakt straks plaats voor een moderne overkluizing over het toekomstige water van de Catharijnesingel. Deze nieuwe verbinding bestaat uit drie delen: de Stadskamer, het Poortgebouw en het Bruggebouw. De Stadskamer loopt over het water van de Catharijnesingel en is straks de belangrijkste openbare ruimte in het nieuwe Hoog Catharijne. Om bezoekers en passanten ook in de Stadskamer het water te laten ervaren wordt er 250 m2 glas in de vloer verwerkt.

De overkluizing over de weg langs de singel zorgt voor een vloeiende overgang naar het Radboudkwartier. Doordat de plafonds verhoogd worden en de routes recht lopen ontstaat een heel ander winkelcentrum dan er nu is.

Ambities, planvorming

We zijn ons ervan bewust dat onze activiteiten gevolgen hebben voor economie, maatschappij en milieu. Daarom maakt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in al zijn aspecten deel uit van onze langetermijnstrategie. Uiteraard moeten we ons houden aan nationale wetgeving en Europese regelgeving, maar we hanteren op het vlak van milieu- en sociale kwesties nog strengere normen.

We hebben een aantal key issues benoemd op dit vlak:
1 Consumenten staan op de eerste plaats
2 Sterk aanwezig in de lokale omgeving
3 Duurzaamheid in het beheer van Hoog Catharijne
4 Duurzaam ontwikkelen van het nieuwe Hoog Catharijne

Voor de ontwikkeling van het nieuwe Hoog Catharijne betekent dit onder andere dat de focus ligt op het reduceren van de CO2 uitstoot, het verhuren volgens Green Lease concepten en het streven naar minimaal een ‘Good’ BREEAM rating voor de winkels. BREEAM is een certificeringsmethodiek voor duurzame gebouwen. De haalbaarheid van de BREEAM certificering voor Hoog Catharijne is in een vroeg stadium onderzocht en vastgesteld, met als gevolg een heldere visie op de bouw en duidelijke afspraken met alle partijen. Tijdens de bouw zijn er zo geen verrassingen.

Proces, organisatie

Duurzaamheid speelt tijdens het gehele traject altijd een belangrijke rol. Om dit ook formeel vast te leggen is gekozen voor de BREEAM- methode, een certificeringsmethodiek voor duurzaame gebouwen. De haalbaarheid van de BREEAM- methode is in een vroeg stadium onderzocht en vastgesteld.Door alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn (de opdrachtgever, architect, aannemer en adviseurs) wordt daarom in gezamenlijkheid sterk ingezet op duurzaamheid. Het bij volgende deelprojecten van Hoog Catharijne vroegtijdig maken van gezamenlijke en duidelijke afspraken over de duurzaamheidsdoelstellingen, is een belangrijke succesfactor bij de certificering.

Projectdelen Entreegebouw, Catharijneknoop & Zuidpassage en Poortgebouw: De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerp-maatregelen van het gebouw.

 • Het toepassen van de zogenaamde top-downmethode om de bouwtijd te verkorten en hiermee de overlast voor de omgeving zo sterk te beperken. Dit betekent dat vanaf startniveau -2 tegelijkertijd naar onder en naar boven wordt gebouwd.
 • Er wordt gefaseerd gebouwd zodat Hoog Catharijne tijdens de hele bouwperiode bereikbaar blijft.
 • Toepassing van verschillende methodes om de bouw te versnellen zodat de totale bouwtijd verkort en hiermee de overlast voor omgeving beperkt wordt.
 • Onderzoek naar het inrichten van een logistiek centrum in de periferie van de stad. Hiermee wordt het aantal transporten van en naar de bouw beperkt en hiermee de de overlast voor omgeving beperkt.
 • Het gebruik van P+R Westraven door bouwplaatspersoneel stimuleren. Ook hiermee worden de transportbewegingen van en naar de bouw gereduceerd.
 • Maximale afvalscheiding (sloopafval & hergebruik materialen)

Overzicht informatie ontwerp Entreegebouw 

brutovloeroppervlak 

17.759 m²

totaal terrein oppervlak van de locatie 

0,68 HA (geheel bebouwd) 

winkels 

ca 13.000 m² 

verkeersruimten 

ca 4.000m² 

opslagruimten 

ca 1.000 m² 

parkeerplaatsen 

ca 1200 stuks 

woningen 

ca 60 stuks 

verwacht energiegebruik 

Verwarming: 56 kWh/m²/jaar

(20% conventioneel + 80% duurzaam)

Koeling: 84 kWh/m²/jaar

(10% conventioneel + 90% duurzaam)

30-50% zuiniger dan een normale winkel!

verwacht verbruik van fossiele brandstoffen

besparing vergelijkbaar met 130 hectare bos of 115 voetbalvelden.

totaal primair energieverbruik

275 kWh/m²/jaar

(t.o.v. conventioneel 60% besparing op CO2) Totaal zal dit resulteren in een besparing van ca 1.300 ton CO2 per jaar.

verwacht verbruik van duurzame energiebronnen

Verwarming: 45 kWh/m²/jaar

(80% van totaal gebruik)

Koeling: 76 kWh/m²/jaar

(90% van totaal verbruik)

verwacht waterverbruik:besparing vergelijkbaar met 2,5 olympische zwembaden

Ca 7,0 m3/persoon/jaar

(met waterbesparende toiletten, urinoirs, kranen, douches en lekdetectiesystemen zal een waterbesparing van 40% worden behaald) Totaal zal dit resulteren in een besparing van 9.000 m3 water.

verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water

0%

(binnen het Entreegebouw wordt geen gebruik gemaakt van grijs water, echter worden diverse waterbesparende maatregelen getroffen zoals waterbe- sparende toiletten, urinoirs, kranen en lekdetectiesystemen waarmee in totaal 40% waterbesparing wordt behaald).

Overzicht informatie ontwerp Catharijneknoop & Zuidpassage

Bruto vloeroppervlak

14.564 m2

Totaal terrein oppervlak van de locatie

0,75612 HA

Winkels

ca. m2

Verkeersruimten

6.219 m2

Opslagruimten

159 m2

Parkeerplaatsen

0

Woningen

0

Verwacht energieverbruik

Verwarming: 56 kWh/m2/jaar
(20% conventioneel + 80% duurzaam)

Koeling: 84 kWh/m2/jaar
(10% conventioneel + 90% duurzaam)

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen

Besparing vergelijkbaar met 100 hectare bos of 90 voetbalvelden

Totaal primair energieverbruik 275 kWh/m2/jaar
(t.o.v. conventioneel 60% besparing op CO2)

Totaal zal dit resulteren in een besparing van ca. 1000 ton CO2 per jaar

Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen

Verwarming: 45 kWh/m2/jaar
 (80% van totaal verbruik)

Koeling: 76 kWh/m2/jaar
 (90% van totaal verbruik)

Verwacht waterverbruikBesparing vergelijkbaar met 2 Olympische zwembaden 

Ca 5 m3/persoon/jaar

(met waterbesparende toiletten, urinoirs, kranen, douches en lekdetectiesystemen zal een waterbesparing van 40% worden behaald) Totaal zal dit resulteren in een besparing van 7000 m3 water.

Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water 0%

(Binnen dit gedeelte wordt geen gebruik gemaakt van grijs water, echter worden diverse waterbesparende maatregelen getroffen zoals waterbesparende toiletten, urinoirs, kranen en lekdetectiesystemen waarmee in totaal 40% waterbesparing wordt behaald)

Overzicht informatie ontwerp Poortgebouw 

Bruto vloeroppervlak

12.868 m2

Totaal terrein oppervlak van de locatie

0,15618 HA

Hotel

10.857 m2

Verkeersruimten

1.922 m2

Opslagruimten

89 m2

Parkeerplaatsen

0

Woningen

0

Verwacht energieverbruik

Verwarming: 56 kWh/m2/jaar

(20% conventioneel + 80% duurzaam)

Koeling: 84 kWh/m2/jaar

(10% conventioneel + 90% duurzaam)

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen

Besparing vergelijkbaar met 90 hectare bos of 85 voetbalvelden

Totaal primair energieverbruik

275 kWh/m2/jaar

(t.o.v. conventioneel 60% besparing op CO2)
Totaal zal dit resulteren in een besparing van ca. 900 ton CO2 per jaar

Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen

Verwarming: 45 kWh/m2/jaar

(80% van totaal verbruik)

Koeling: 76 kWh/m2/jaar

(90% van totaal verbruik)

Verwacht waterverbruik

Besparing vergelijkbaar met 2,5 Olympische zwembaden
Ca 1,2 m3/persoon/jaar

(met waterbesparende toiletten, urinoirs, kranen, douches en lekdetectiesystemen zal een waterbesparing van 40% worden behaald) Totaal zal dit resulteren in een besparing van 9000 m3 water.

Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water 0%

(Binnen dit gedeelte wordt geen gebruik gemaakt van grijs water, echter worden diverse waterbesparende maatregelen getroffen zoals waterbesparende toiletten, urinoirs, kranen en lekdetectiesystemen waarmee in totaal 40% waterbesparing wordt behaald)

Technische oplossingen

Genomen duurzaamheidsmaatregelen

 • Luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning 
 • Energiezuinige CO2-regeling 
 • Verbeterde thermische isolatie van het gebouw 
 • Geen afvoer van rookgassen 
 • Lekdetectiesysteem t.b.v. waterbesparing 
 • Energiezuinige pompen en ventilatoren 
 • Energiezuinige verlichting 
 • Flexibele winkelindeling
 • Energieprestatie score ca 25% onder het Bouwbesluiteis 
 • Vervoersinformatiepunten 
 • Integraal in 3D ontwerpen 
 • Gebruik van duurzame energiebronnen als thermische bodemopslag
 • Energiezuinige liften en roltrappen 
 • Oplaadpalen in parkeergarage
 • Gierzwaluwneststenen in de gevel 
 • Vleermuisstenen in de gevel 
 • Dakafwerking geschikt voor zwarte roodstaart 
 • Slechtvalk kast bovenop Poortgebouw 

Totale extra investering ca 5 miljoen.

 • gierzwaluwsteen
 • vleermuissteen

Kosten en baten

Duurzame winkelcentra hebben de toekomst! Maar wat is nou precies de geldwaarde van een ecologisch maatregel als nestkastjes voor zwaluwen in de gevels? Niet alles vertaald zich in euro’s. Veel maatregelen nemen we uit maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, maar soms zijn er toch ook financiële redenen om te kiezen voor deze investeringen. Corio heeft als belegger en eigenaar van vastgoed belang bij een waardevast eigendom. Hoewel duurzaam vastgoed nu nog niet tot een hogere jaarlijkse waardebepaling leidt, is de verwachting dat dit de komende jaren zeker een rol zal gaan spelen. Aantoonbaar duurzaam vastgoed zal dan meer waard zijn dan niet duurzaam vastgoed. Voor de verhuur van winkelruimte ontvangt Corio huur, daarnaast worden de werkelijke kosten doe horen bij het gebruik van de ruimte (energie, schoonmaak e.d.) in rekening gebracht. Als gevolg van investeringen in een duurzaam en energiezuinig winkelpand gaan de kosten voor gebruik voor de huurders omlaag. Het gebruik van zogenaamde groene huurcontracten zorgt ervoor dat zowel huurder als Corio (die de investeringen doet) voordelen halen uit het terugdringen van bijvoorbeeld energieverbruik.

Voortgang ontwerp- en bouwproces 

Eind 2013 wordt door het ontwerpteam bestaande uit architecten, constructeurs, installatieadviseurs en diverse specialisten in samenwerking met de beoogd aannemer het ontwerp uitgewerkt tot bestek en bouwtekeningen. Samen met planningen en procesafspraken moet dit leiden tot een opdracht aan de aannemer. De aannemer kan dan in de eerste helft van 2014 de voorbereidingen voor de bouw beginnen, zodat na de zomer van 2014 de bouw zal starten. Het entreegebouw zal worden gebouwd op de onderliggende parkeergarage, waarvan de bouw al in september 2013 is gestart.

 Tips voor het volgend project

Heldere doelstellingen waarbij (deel)verantwoordelijkheden helder zijn verdeeld, maar waarbij ook iedereen verder moet kijken dan zijn eigen taken om deze gemeenschappelijke doelstelling te behalen zijn de belangrijkste succesfactoren tot de certificering.

BREEAM-credits

De haalbaarheid van de BREEAM-NL credits is in een vroeg stadium onderzocht en vastgesteld. Dit heeft geleid tot een heldere visie waarbij alle partijen duidelijk wisten waar ze aan toe zijn zodat ook tijdens de uitvoering geen verassingen meer ontstaan en de beoogde certificering is gewaarborgd.

#JustAsk

Wij beantwoorden je vraag
binnen 1 uurop onze Facebook pagina

Stel je vraag
Openingstijden

Ma. 12.00 - 20.00
Di. - Za. 10.00 - 20.00
Zo.12.00 - 18.00

Telefoon: 030 2437 128 - Beveiliging Hoog Catharijne (24 uur per dag bereikbaar) / 030 2346 113 - Klépierre Management (alleen tijdens kantoortijden)
> Neem contact met ons op

Top